Dometic

dometicsite

I museet finns även kylskåp och spisar utställda tillsammans med information om dess utveckling. Redan 1922 påbörjades tillverkningen av kylskåp i Motala enligt absorptionsmetoden som var en idé av de båda ingenjörerna Baltzar von Platen och Carl Munters.

Spistillverkningen startades i Stockholm 1919 och flyttades till Motala 1968. År 2004 lämnade den 5:e miljonte spisen Motalafabriken.

Comments are closed.