Motala Verkstad

motala_verkstadsite

Motala Verkstad grundades 1822 som en raparationsverkstad för byggande av Götakanal. Den första chefen, Daniel Fraser kom dock från Skottland, varifrån kunskapen om mudderverk också inhämtades.

År 1823 nedtecknade Daniel Fraser 45 punkter över passande produketer för verkstaden. Dessa skulle tillverkas under lång tid och några finns fortfarande kvar i någon form i dagens produktion.

Verkstaden har bl.a. tillverkat ca 400 båtar, över 800 broar och 1300 lok. Andra produkter är ångmaskiner, vevaxlar, hydrauliska pressar, landställ till flygplan, skiftande krigsmateriel och strålknivar. Dessutom många produkter i rostfritt material för sjukhus och hushåll, bl.a. ca 2 miljoner diskbänkar,

Comments are closed.