Om Bildarkivet

Bildarkivet drivs av Motala Industrimuseum som är en underavdelning till Motala musei- och hembygdsförening. Sedan år 2003 driver man även Motala Industrimuseum, som i huvudsak består av föremål och historik från Motala Verkstad – ”Sveriges verkstadsundustris vagga”.

Under åren har vi sammanställt fotografier på produkter, byggnader, vyer, anställda och annat som på någon sätt har anknytning till Motala Verkstad. Det har resulterat i över 11.000 bilder som man kan söka bland på den här sidan. Alla bilder finns på sidan finns även som fotografier, diabilder eller i annan form i muséets ägo. För att få använda bilderna krävs tillstånd av Motala Industrimuseum och vid allt användande skall källa anges.

Comments are closed.