Om Museet

om_museet
Motala Industrimuseum som speglar stora delar av Motala Verkstads verksamhet är en del av Motala Musei- & Hembygdsförening. Museet hittar du i Gamla Motala Verkstad invid Göta kanal. Museet visar mängder av historiska föremål från tiden då Göta kanal var nybyggd och fram till våra dagar.

Här finns Carlsundsloket från 1862 – ett av Sveriges första ånglok byggt vid Motala Verkstad. Under åren tillverkades ca 1300 lok varav över 700 var ånglok. Här finns även landets första och ännu välfungerande bandtraktor från 1920-talet samt en sjöångmaskin från 1915. Maskinen fanns i fartyget Lancheron, som beställdes av ett ryskt företag från St. Petersburg. Pga. första världskriget och ryska revolutionen levererades aldrig fartyget och idag står dess ångmaskin för beskådande på museet. Motala Verkstad byggde 3 st Ubåtar som levererades till Svenska Marinen 1910 och på museet kan du beskåda en modell av Ubåtstypen U 2. Här finns också en skalmodell av det tyska slagskeppet Bismarck.

Sveriges första Strålkniv från 1968 som levererades till Sophiahemmet i Stockholm finns även bevarad i Museet. Motala Verkstad anses vara Sveriges första mekaniska verkstad byggde från mitten av 1800-talet och början av 1900-talet bl. a. mindre fartyg och lok samt ångmaskiner m.m. Verkstaden var till en början också en serviceverkstad till det stora bygget av Göta Kanal med broar och slussportar.

Vid Motala Verkstad tillverkades även landställ till både Draken och Viggen, mängder av hydrauliska pressar och stora vevaxlar till oceangående fartyg världen över.

I Industrimuseet hittar du även en av världens största samlingar av kylskåp. Kylskåp för hushållsbruk var något obekant i början på 1920-talet och anses som en av 1900-talets viktigaste uppfinningar. Två nyblivna ingenjörer, Baltzar von Platen och Carl Munters, hade som examensarbete vid Tekniska Högskolan i Stockholm 1922 konstruerat en kontinuerligt arbetande kylapparat utan rörliga delar som byggde på absorptionsprincipen.

1925 startade Electrolux kylskåpstillverkning vid AB Artic i Motala och redan 1930 lanserades det första inbyggnadskylskåpet på den svenska marknaden. Därmed var världens första serietillverkning av hushållskylskåp ett faktum. Absorptionskylskåpen ersattes under 1950-talet av kompressorkylskåp men absorptionskylskåpen fann därefter en världsmarknad, framför allt som kylskåp i husbilar och husvagnar i USA

Under drygt 40 år tillverkade Electrolux även spisar i Motala för i första hand den Nordiska marknaden. Spisar som alltjämnt återfinns i nästan varje svenskt hem. Även den välkända hushållsassistenten har under en period tillverkats i Motalafabriken

1940 – mitt under andra världskriget beslutade regeringen att flytta den svenska torpedtillverkningen in i landet och man valde då Motala. En fabrik byggdes vid Vätterns strand för att bl.a. kunna utföra provskjutningar. Senare utvecklades och tillverkades även undervattensfarkoster såsom den välkända Sjöugglan. På museet finns både torpeder och utrustning för dykare.

Under 2014 har en modell av Gamla Motala Verkstads-området byggts som det såg ut 1830. Modellen visar den gamla verkstadsbebyggelsen samt fartygsdockan utmed kanalen. Här framgår hur den högre belägna dockan tömdes genom kulvertgångar ner till den lägre nivån på strömfåran mellan sjöarna Vättern och Boren.

Museet visar också intressanta modeller av hela verksamhetsområdet som i början av 1900-talet var en stad i staden med eget Folkets Hus, varuhus, värdshus, simhall och mycket mer.

Bland all teknik och uppfinningar har föreningens medlemmar även byggt upp ett verkstadskontor som visar verksamheten långt före det att datorerna tog över de flesta arbetsuppgifterna. Här finns både ritbräda, mekaniska räkne- och skrivmaskiner och annan teknik från de gamla kontorsmiljöerna.

Förutom industriella ting finns även mängder av fotografier från olika tidsepoker.

Comments are closed.