Bildmaterialet får endast användas med tillstånd från Motala Industrimuseum.

Här visas resultatet efter din sökning efter:

Foto, Alla och sökord: Ahwas

Föregående

Bildnamn:

Fo-3639.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första båghalvan hängde i
ungefär 15 dagar
Bildnamn:

Fo-3636.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första båghalvan upplyft 8 m
och nedlagd på avlastningsbockarna, 3/10 - 35
Bildnamn:

Fo-3629.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Sammanskruvning av andra
båghalvan till 130 m spannet, 10/10 - 35
Bildnamn:

Fo-3615.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Visar ritning - byggnadstid
1935-36
Bildnamn:

Fo-3641.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Omedelbart före hopkopplingen
av 130 m bågen, 14/11 - 35
Föregående

Bildnamn:

Fo-3620.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första materialsändningen
anländer till hamnen i Ahwas 24/5 - 35
Bildnamn:

Fo-3652.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Montering av första båghalvan
till 136 m bågen invid fundament 1, 16/11 - 35
Bildnamn:

Fo-3650.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Lyftmaskineriet under pågående
lyftning
Bildnamn:

Fo-3640.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Resning av andra båghalvan till
130 m spannet påbörjat, 13/11 - 35
Bildnamn:

Fo-3642.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Vid hjässan omedelbart före
hopkopplingen, 14/11 - 35
Föregående

Bildnamn:

Fo-3653.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första båghalvan sammannitad
invid fundament 1
Bildnamn:

Fo-3619.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första materialsändningen
anländer till hamnen i Ahwas 24/5 - 35
Bildnamn:

Fo-3647.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


130 m bågen efter hopkopplingen
Bildnamn:

Fo-3624.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Fundamenten 6 och 7 samt 20 m
bågen
Bildnamn:

Fo-3651.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Montering av första båghalvan
till 136 m bågen invid fundament 1, 16/11 - 35
Föregående

Bildnamn:

Fo-3648.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


De tre 49 m spannen från
nedströmssidan
Bildnamn:

Fo-3623.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Upplagsplatsen i maj 1935
Bildnamn:

Fo-3617.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Svetsning av bågdelar till 130
och 49 m bågarna
Bildnamn:

Fo-3622.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Broplatsen i början av maj 1935
Bildnamn:

Fo-3649.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Lyftmaskineriet sett uppifrån
Föregående

Bildnamn:

Fo-3618.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Utläggning och sammanborrning
av 130 m bågen
Bildnamn:

Fo-3665.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Första båghalvan till 136 m
spannet upplagd på pråmar och färdig att förhalas, 27/1 - 36
Bildnamn:

Fo-3679.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Uppsättning av räcken för 49 m
spannen
Bildnamn:

Fo-3663.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Resningsmasten nedlagd på
fundament 2
Bildnamn:

Fo-3688.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Uppströmsvy
Föregående

Bildnamn:

Fo-3678.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Uppsättning av räcken för 49 m
spannen
Bildnamn:

Fo-3677.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Underdelar till lyktstolpar
Bildnamn:

Fo-3658.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Pråmen länspumpad och släden
fri för sidoförhalning
Bildnamn:

Fo-3673.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Montering av tvärbalkar och
hängstag till 136 m spannets farbana
Bildnamn:

Fo-3660.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Spannet förhalat och andra
pråmen klar att skjutas under, 26/1 - 36
Föregående

Bildnamn:

Fo-3664.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


5 tons svängkran för montering
av farbanan
Bildnamn:

Fo-3661.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Glidbanan sedan stora släden
sidoförhalats
Bildnamn:

Fo-3675.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Formsättning av farbanan på 49
m spannen
Bildnamn:

Fo-3656.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Lilla släden klar för
utdragning
Bildnamn:

Fo-3689.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Farbana på 130 meters spannet
Föregående

Bildnamn:

Fo-3687.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Anfanget vid pelare 1
Bildnamn:

Fo-3683.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Tvärbalksinfästning i 49 m
spann
Bildnamn:

Fo-3686.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Nedströmsvy tagen från
Ahwas-sidan
Bildnamn:

Fo-3682.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Dilatationsskarv i farbanan på
130 m spannet
Bildnamn:

Fo-3684.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Lyftkabelns infästning i 130 m
bågen
Föregående

Bildnamn:

Fo-3685.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Nedströmsvy tagen i början av
maj 1936
Bildnamn:

Fo-3680.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Nedtagning av hjälpmast vid
fundament 1
Bildnamn:

Fo-3654.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Utdragning av första båghalvan
till 136 m spannet har börjat, 23/1 - 36
Bildnamn:

Fo-3657.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Första pråmen indragen under
båghalvan, 24/1 - 36
Bildnamn:

Fo-3655.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Stora släden klar för
utdragning, belastning ca 80 ton
Föregående

Bildnamn:

Fo-3672.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Inläggning av långbalkar i
farbanan
Bildnamn:

Fo-3625.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Fundament 1
Bildnamn:

Fo-3637.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Resning av första båghalvan
börjar 1/11 - 35
Bildnamn:

Fo-3645.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Montering av ett 49 m spann,
max temp 56 C i skuggan
Bildnamn:

Fo-3644.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Totalvy av broplatsen den 15/11
- 35, 130 m bågen och 3 st 49 m spann färdiga
Föregående

Bildnamn:

Fo-3646.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Vindförband i 130 m bågen
Bildnamn:

Fo-3643.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Broplatsen sedd från
Ahwas-sidan, 15/11 - 35
Bildnamn:

Fo-3635.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första båghalvan klar för
resning, 30/9 - 35
Bildnamn:

Fo-3638.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Den uppresta båghalvan med
resningsmast
Bildnamn:

Fo-3634.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


11:e bågdelen till andra
båghalvan monterad, 15/10 - 35
Föregående

Bildnamn:

Fo-3621.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Första materialsändningen
anländer till hamnen i Ahwas 24/5 - 35
Bildnamn:

Fo-3616.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Bågdelar till 130 m bågen
Bildnamn:

Fo-3628.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Sammanskruvning av första
båghalvan till 130 m spannet, 13/8 - 35
Bildnamn:

Fo-3632.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


5:te bågdelen till andra
båghalvan monterad, 9/10 - 35
Bildnamn:

Fo-3630.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Sammanskruvning av första
båghalvan till 130 m spannet, 17/8 - 35
Föregående

Bildnamn:

Fo-3633.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


3:e bågdelen till första
båghalvan monterad, 13/8 - 35
Bildnamn:

Fo-3669.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Sammankoppling av 136 m bågen
pågår, 28/2 - 36
Bildnamn:

Fo-3667.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Förhalning av 1:a båghalvan
till 136 m spannet pågår, 27/2 - 36
Bildnamn:

Fo-3670.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Montering av tvärbalkar och
hängstag till 136 m spannets farbana
Bildnamn:

Fo-3668.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Första båghalvan anslutes vid
fundament 2
Föregående

Bildnamn:

Fo-3676.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Formsättning av farbanan på 130
m spannet
Bildnamn:

Fo-3674.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Nitning av 136 m spannets
farban
Bildnamn:

Fo-3627.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Spantning för fångdamm kring
fundament 5
Bildnamn:

Fo-3631.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Sammanskruvning av första
båghalvan till 130 m spannet, 26/8 - 35
Bildnamn:

Fo-3626.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1935  
Beskrivning:


Fundamenten 1 och 0 samt 12 m
bågen
Föregående

Bildnamn:

Fo-3662.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Monteringen av farbanan på 136
m spannet börjar
Bildnamn:

Fo-3681.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Hjässskarv i 130 m bågen
Bildnamn:

Fo-3659.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Förhalning av första pråmen
börjar den 25/1 - 36
Bildnamn:

Fo-3671.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Montering av tvärbalkar och
hängstag till 136 m spannets farbana
Bildnamn:

Fo-3666.jpg

Bro över floden Karoun, staden Ahwas, Iran


  Kategori: Broar  
  Typ: Foto  
  År: 1936  
Beskrivning:


Förhalning av 2:a båghalvan
pågår, 27/1 - 36
Föregående
Visa nasta 100 -->

Gå direkt till sida:
1


75 poster returnerades av 75